Undervisning

Info til skoler og kommuner der er med i Kend dit land

Vi har samlet nogle gode råd og forslag til jeres Kend dit land-ture, som vi vil opfordre jer til at læse og tage højde for i jeres planlægning. Vi har skrevet dem med udgangspunkt i de tilbagemeldinger, vi har modtaget fra skoler, kommuner og besøgssteder, der deltog i pilotprojektet i 2018. Er I en fri grundskole, og har I spørgsmål til, hvordan I kan bruge de gode råd, kan I kontakte Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler.

GODE RÅD

ROLLEFORDELING MELLEM FORVALTNING OG SKOLER:

Det er vigtigt, at I afklarer opgavefordelingen mellem forvaltningen og skolerne i planlægningsfasen. I kan fx beslutte i hvor høj grad forvaltningen skal hjælpe skolerne med den praktiske planlægning af turene.

Vælger I, at forvaltningen foretager bookingerne af besøgssteder, transport eller overnatning, er det vigtigt, at skolen får alle de nødvendige informationer. Det kan fx være kontaktinfo til besøgssted, buschauffør og overnatningssted samt forslag til faglig forberedelse af forløb hos besøgsstedet. Samtidigt skal besøgsstedet også have lærernes kontaktinformationer (særligt tlf nr. er vigtigt). Forvaltningen skal også huske at undersøge, om der er særlige behov blandt klasserne, som de skal tage højde for.

Også lavpraktiske forhold kan være afgørende, fx afklaring af, om bussen stiller en mikrofon til rådighed. 

VI FORESLÅR, I STARTER MED AT BOOKE: 


• Forløb hos besøgsstederne

• Bus

• Forplejning (hvis I vælger at bestille forplejning)

• Overnatning

BOOKING HOS BESØGSSTEDET:


Når I booker forløb hos besøgsstedet, skal I følge den anvisning, besøgsstedet har angivet i Turkataloget.
De fleste besøgssteder giver mulighed for, at I kan stille spørgsmål til forløbene på forhånd. Det er en god ide, at I benytter muligheden for at forventningsafstemme omkring jeres samarbejde om forløbet, fagligt såvel som praktisk. I må også gerne spørge til, om besøgsstederne har andre forløb, I kan booke. Mange besøgssteder har flere forløb, end der er angivet i turkataloget, og I må gerne booke et andet forløb. Vær dog opmærksomme på, at pris og tidslængde kan afvige fra det, der er anført i turkataloget.   

PLANLÆGNING MED REALISTISK TID:


Sørg for ikke at planlægge skolens turprogram for stramt. På besøgsstedet er det godt at tage højde for tid til ”at lande”, da det for mange elever er en stor oplevelse i det hele taget at være afsted.

• Det er ærgerligt, hvis elever og lærere ikke kan være ordentligt til stede på besøgsstedet, fordi tiden er for knap. Derudover er det vigtigt at der er tid til toiletbesøg og lignende.

• Aftal derfor også en realistisk køreplan med busselskabet, der tager højde for kørepauser og for chaufførens køre-hviletids-regler.

DEN FAGLIGE DEL AF BESØGET:


• Spørg til, hvad forløbet går ud på, dvs. hvad er emnet og det faglige fokus. Er der opstillet læringsmål, hvordan er forløbet sat sammen og med hvilke pædagogiske aktiviteter?

• Spørg også til, hvordan skolen på forhånd kan forberede sig på besøget: Er der f.eks. materialer til før, under og efter besøget, der kobler besøget med elevernes hverdag, og kræver besøget særlige forudsætninger hos eleverne? Spørg også gerne ind til, hvilken rolle besøgsstedet forventer læreren indtager?

• Et det muligt for kommunen, kan I stille et fælles digitalt forum til rådighed, hvor lærere på tværs af klasser og skoler kan dele gode ideer.

DE PRAKTISKE FORHOLD PÅ BESØGSSTEDET:


På samme måde som skolerne gerne vil kunne forberede sig på det faglige indhold og sammenhængen til den øvrige undervisning, vil de også gerne forberede sig på de praktiske aspekter: Det er derfor en god idé at spørge til følgende forhold:

• Er der toiletter, som eleverne kan benytte før, under og efter besøget?

• Er der et lokale, som eleverne må spise deres madpakke i?

• Har besøgsstedet faciliteter, som I kan opholde jer i, hvis I kommer tidligere end forløbet starter eller får brug for at opholde jer på besøgsstedet ud over forløbets tidsramme?

• Hvis der er flere klasser på én gang, hvordan vil besøgsstedet håndtere dette? Er der f.eks. flere forløb at vælge imellem eller mulighed for at få det samme forløb til flere klasser på én gang? Er der mulighed for et sted at være, imens de afventer deres tur?

• Er der et udendørsareal, hvor eleverne kan løbe energi af sig efter en lang køretur og før et forløb starter?

• Er der særlige forholdsregler, skolerne skal kende?

• Andet?

OVERNATNING:


• Det er en god ide at undersøge, om stedet har rum til ’fri leg’. En hytte kan have udendørsarealer, og et hotel eller et hostel kan have store lokaler.

• Undersøg om stedet passer til den måde, skolen vil sørge for forplejning på. Skal skolen kunne lave mad selv, eller foretrækker skolen at bestille forplejning?

EVALUERING:


Det kan være en god ide, at kommunen i god tid planlægger, hvordan projektet skal evalueres. Afvikler I flere ture over en længere periode er det en fordel at have spørgeskemaer klar, så den enkelte skole kan evaluere umiddelbart efter hjemkomst og afviklet undervisningsforløb.

Har du spørgsmål? Kontakt Kend dit land-sekretariatet

Close

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kendditland.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies til at forbedre dit besøg.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)