Om Kend dit land

Om Kend dit land

Kend dit land er et tværministerielt projekt initieret af Kulturministeriet i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet. 

Med Kend dit land får danske skoleelever i 4. klasse mulighed for på busture rundt i landet at stifte bekendtskab med Danmarks mangfoldige natur, kultur og historie.
Formålet er at øge børns kendskab til den alsidige kultur, natur og historie, som Danmark rummer i egne af landet, der er fjerne for dem. Derudover skal projektet give inspiration til, at kommuner og skoler selv begynder at lave deres egne mini-dannelsesrejser i stil med Kend dit land-turene.

Det er virkelig fedt, når man kan få lov at komme ud på sådan en tur og opleve noget i Danmark, man aldrig har set før.
Alexander, 4. klasse, deltager i pilotprojektet 2018

Projektet er et samarbejde mellem stat og kommuner. Staten yder tilskud til turene, udarbejder turforslag og undervisningsmateriale og står for kommunikation. Kommunerne står for al øvrig planlægning og gennemførelse af turene, herunder bookning af busser, overnatning og besøgssteder. Der er en høj grad af metodefrihed lokalt til selv at tilrettelægge undervisningsforløb i tilknytning til turene.

Der er til projektet blevet udviklet 15 ture på kryds og tværs af landet, som hver rummer en lang række besøgssteder, der kan vælges imellem i forhold til at sammensætte en Kend dit land-tur, der passer til et specifikt undervisningsfokus.

En bustur er som udgangspunkt planlagt til at inkludere én overnatning og 2-4 besøgssteder. Antallet af overnatninger og besøgssteder kan dog udvides i den lokale planlægning af turene. Det skal dog bemærkes, at turen til Lolland-Falster (tur 15) er udarbejdet som en fuld pakke, hvor man besøger alle de anførte besøgssteder.

Økonomi

På FFL19 er under § 21.11.23.63. Kend dit land afsat i alt 72,9 mio. kr. fra 2019 til 2022.Derudover er der på udlodningsaktstykket 17/18 afsat 7 mio. kr. til initiativer i forlængelse af pilotprojektet. Der er således i alt 79,9 mio. kr. til projektet i 2019- 2022. Dertil kommer evt. bidrag fra de øvrige ministerier involveret i projektet. Der ydes statslig støtte op til 50 % svarende til et tilskud pr elev på 1050 kr. Dette beløb ydes som et fast tilskudsbeløb pr. elev. Der ydes derudover et særligt ”ø-tilskud” af størrelsesorden ca. 100 kr. pr. elev som tilskud til ekstraudgifter ifm. færge fra ikke brofaste ø-kommuner (Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø).

Er I en folkeskole arrangerer I turen i samarbejde med jeres kommune. Er I en privat- eller friskole samarbejder I med Fordelingssekretariatet for private grundskoler og friskoler om planlægning af turen.

Datoer for ansøgning for skoleåret 19/20


21. februar:  Opslag af ansøgningspuljen.

21. marts: Frist for ansøgning fra privat- og friskoler til Fordelingssekretariatet.

15. april: Frist for ansøgning fra folkeskoler via kommunen til Slots- og Kulturstyrelsen.

29. april: Alle ansøgere modtager svar på ansøgning.

18. juni: Infomøde for skoler og kommuner.

12-16. august: Skolerne modtager undervisningsmaterialet.

27. august: Den første klasser ruller afsted med bussen.

 
Informationsmateriale

Der er til projektet blevet udviklet et Turkatalog og en Kend dit land-pixibog.Turkataloget indholder information om de 15 ture og de mange besøgssteder, der kan vælges imellem i forhold til at sammensætte Kend dit land-ture. I Kan finde Turkataloget her og læse meget mere om de mange muligheder.I pixibogen kan i læse mere om projektet, undervisningsmaterialet, få inspiration til hvad en Kend dit land-tur kan være og læse om ansøgningsprocessen. Der er udviklet en pixibog til henholdsvis folkeskoler og privat- og friskoler, da ansøgningsprocessen adskiller sig ved at folkeskoler skal arrangere turen i samarbejde med kommunen, og privat- eller friskole samarbejder med Fordelingssekretariatet i forhold til planlægning af turen og ansøgningsproceduren. 

Pixibøgerne for henholdsvis folkeskoler og privat- og friskoler kan findes her:

Pixibog for folkeskoler/kommuner (pdf)
Pixibog for privat- og friskoler/Fordelingssekretariatet (pdf)
Turkatalog (pdf)

Har du spørgsmål? Kontakt Kend dit land-sekretariatet

Close

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kendditland.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies til at forbedre dit besøg.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)